Påmelding

Påmelding for begge ritt gjøres via EQ Timing. Det er også åpnet for klubbvis påmelding.

Påmelding Rankingritt tempo Øygarden 22/4

Påmelding NC1

NB! Kontinentallag har egen rutine for påmelding. Listene i EQ Timing vil derfor ikke vise disse korrekt før endelige lister foreligger.

Påmelding for servicekjøring Øygarden Tempo gjøres på dette skjema.

Påmelding for servicekjøring NC1 fellesstart gjøres på dette skjema.

 

Påmeldingsfrist Øygarden Tempo

Innen mandag 17. april kl. 23:59. Ordinær påmeldingsfrist

Tirsdag 18. april – onsdag 19. april kl. 23:59, etteranmelding mot dobbel startkontingent.

 

Påmeldingsfrist NC 1 Landevei

Innen mandag 17. april kl. 23:59. Ordinær påmeldingsfrist

Tirsdag 18. april – onsdag 19. april kl. 23:59, etteranmelding mot dobbel startkontingent.

 

Startkontingent

Kr. 260,- pr. ritt innen ordinær påmeldingsfrist, kr. 520,- pr. ritt for etteranmelding.

 

Bankkonto:

1503.79.76358

IBAN: NO34 1503 7976 358

NCF Region Vest

v/ Rune Torkildsen, Kalfarveien 75, 5022 BERGEN

 

Etteranmelding

Det mulig med etteranmelding etter ovvennevnte frister mot dobbel startkontingent som da blir kr. 520,- pr. ritt.

All etteranmelding skal skje på epost til nc2017bergen@gmail.com